חברות אופשור

אופשור בדרך כלל פירושו מערכת שיפוט שונה מאשר מערכת השיפוט של המקום בו אתה או העסק שלך נמצאים. גופים פרטיים וחברות בדרך כלל מחפשים מקום בטוח כדי להגן על הנכסים וההשקעות שלהם ובכדי לייעל המיסוי עליהם. אלו נעזרים במערכת השיפוט האופשורית מסיבות שונות, אך הסיבות להלן הינן לעתים קרובות החשובות ביותר.

אנחנו יכולים לספק Trust &Fiduciary Services הבאים:

  • מזעור מס - רוב חברות האופשור אינן משלמות מסים מקומיים על הכנסה המתקבלת מפעילות אופשור.
  • הגנה וצבירת נכסים - באזור אופשור בדרך כלל מיושמים חוקי השיפוט של המקום בו חברת האופשור רשומה ולא חוקי השיפוט של מערכת השיפוט ממנה התקבלה תביעה של חברה תובעת. מספר רב של איזורי אופשור ידועים בחוקים הנוחים שלהם להגנה על נכסים.
  • הוצאות - לחברות אופשור בדרך כלל ישנה תחזוקה יותר נמוכה ודמי תחזוקה נמוכים יותר. המחיר לעריכת דוחות  להנהלת חשבונות וראיית חשבון באזורים לא אופשוריים לעתים קרובות הינו משמעותי, בעוד בחברות אופשור הנך חוסך הוצאות ספציפיות אלו.
  • קל לדיווח - רוב חברות האופשור IBC אינן נדרשות להגיש דוחות שנתיים באזור מערכת השיפוט שבה הוקמה החברה.
  • סודיות - הרשמים ברוב אזורי מערכות השיפוט האופשור אינם חושפים מידע על דירקטורים, בעלי מניות ונציגי חברות IBC. באופן זה הגורם העיקרי יכול לבצע את כל העסקאות מטעם חברת האופשור ולהישאר אנונימי.
  • הוצאות מטה משרדים - גם אלו הינם נמוכים יותר משמעותית מאשר רכישה או השכרת משרדים באזורים שאינם אופשוריים כמו כן, ניתן להגדיר כתובת משרד וירטואלי לניהול החברה בכדי למזער את דמי הניהול.

לקבלת מידע ותעריף בנוגע לחברות האופשור, אנא צור עמנו קשר.

?מעוניין לעבוד אתנו


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree