שירותים נומינליים

בשירותים נומינליים משתמשים כדי להגן על זהותם של הלקוחות תוך הקפדה על פרטיות וסודיות. לדוגמה - אדם פרטי אחד שוכר אדם פרטי אחר או יחידה עסקית לייצג אותו.

ההשקעות הפיננסיות והמידע לגבי הנכסים נשמרים בטוחים.

השימוש בשירותים נומינליים היא טקטיקה שימושית להבטחת אבטחה וניהול התוכניות העסקיות שלך מבלי להיחשף לציבור הרחב. האנשים שהתמנו מופיעים ברישומי החברה אבל אין להם שליטה בחברה ואין להם זכות ניהול בה. אנו מציעים שירותים למינוי מנהלים ולמינוי בעלים.

משתמשים במנהל הנומינאלי כדי לא לחשוף פרטים אישיים (כגון שם, כתובת, מספר דרכון, טלפון וכו) ובכדי לשמור את זהותו של המנהל האמיתי סודית לחלוטין. הבעלים הנומינליים מיצג את הבעלים האמיתיים של החברה ונועד לשמש לאבטחה ולשמירת הפרטיות של הפרטים האישיים של בעליה האמיתיים של החברה. היתרון העיקרי של השירותים הנומינליים הוא שזהות הבעלים היא חסויה, אבל הם האחראיים באופן בלעדי על ניהול החברה וקבלת ההחלטות בחברה.

המנהלים והבעלים הנומינאליים תמיד ממלאים את ההוראות של הבעלים האמיתיים. השירותים הנומינאליים שלנו מבטיחים רמת פרטיות וסודיות גבוהה כאשר הניהול של החברה הוא פשוט אפילו ממקומות מרוחקים.

?מעוניין לעבוד אתנו


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree