הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות מודדת את ביצועי פעילות העסק ומעבירה מידע זה למשתמשים שונים, לרבות משקיעים, נושים, הנהלה ורגולטורים. הנהלת החשבונות כוללת אחסון ועריכת הדוחות הכספיים של החברה, ניתוח, בדיקה ודיווח של רשומות אלו, עבודה מול מוסדות פיננסיים ומס שונים ופעילויות רבות נוספות.

ניהול החשבונות הינו באמת חשוב בתחילתו של עסק חדש - מספק ליזמים את התמונה הברורה ביותר עבור ההצלחות העסקיות והזדמנויות שברשותם. רואה חשבון טוב חוסך זמן וכסף ומטפל בערימות של מסמכים פיננסיים.

אם ברצונך שהעסק שלך יעבוד מהר, חכם ויעיל יותר, שירותי הנהלת חשבונות טובים הם קריטיים והינם השקעה נבונה. לחברות שלהן רישום במע"מ ישנה מחוייבות בדיווח כל חודש.

קיימים שני סוגים של רישום מע"מ על פי חוק מס הערך המוסף בבולגריה - חובה ואופציונלי. רישום חובה נדרש כאשר החברה המחוייבת במס מגיעה למחזור של 50,000 לבה או יותר בתקופה שאינה ארוכה מ- 12 חודשים רצופים. ברישום מע"מ מחויבת כל ישות הכפופה למיסוי ואינה רשומה על בסיס אחר והינה מבצעת רכישות פנים של סחורות ושירותים ו/או אספקת סחורות ושירותים בתחום קהילת האיחוד האירופי.

רישום במע"מ הופך לחובה כאשר סה"כ ערך הרכישות הכפופות למיסוי בתחום קהילת האיחוד האירופי לשנה קלנדרית שוטפת עובר מעבר ל- 20,000 לבה.

הרישום במע"מ יכול להיות אופציונלי – על פי בקשתו של הלקוח (גם במקרים בהם המחזור הכפוף למיסוי הוא פחות מ- 50,000 לבה). כך או כך, הנך זקוק לרואה חשבון טוב - על מנת שיערוך את הדוחות הפיננסים ומסמכים אחרים שנדרשים על ידי סוכנות מס ההכנסה הלאומית. רישום במע"מ (חובה או אופציונלי) עורך כשבועיים.

?מעוניין לעבוד אתנו


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree