Γιατί Βουλγαρία

Γιατί να επιλέξουμε την Βουλγαρία

Μάθετε περισσότερα για τα πλεονεκτήματα, τα οποία μπορεί να σας προσφέρει η χώρα μας.

Η Βουλγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του ΝΑΤΟ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Το επιχειρηματικό κλίμα στη χώρα είναι καλό. Η σταθερότητα του βουλγαρικού νομίσματος (το λέβα) υποστηρίζεται από το νομισματικό συμβούλιο. Η Βουλγαρία έχει το πλέον φιλελεύθερο φορολογικό καθεστώς στην Ευρώπη. Ο εταιρικός φόρος εισοδήματος είναι μόλις 10 % - το χαμηλότερο στην ΕΕ, ενώ ο φόρος επί των μερισμάτων είναι μόλις 5%. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι σταθερό 10%..

Η Βουλγαρία έχει μία από τις πλέον ανταγωνιστικές συνθήκες εργασίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Το εργατικό δυναμικό είναι καλά μορφωμένο, υψηλά εξειδικευμένο και κατέχει άπταιστα τις ξένες γλώσσες. Η χώρα έχει πολύ χαμηλό βασικό μισθό (περίπου στα 230 ευρώ) και χαμηλό κόστος κοινωνικής ασφάλισης. Η Βουλγαρία έχει στρατηγική θέση – βρίσκεται ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, στην καρδιά της Βαλκανικής Χερσονήσου. Η Βουλγαρία συνορεύει με άλλες δύο χώρες της ΕΕ – τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Το ελάχιστο απαραίτητο κεφάλαιο που απαιτείται για την εγγραφή μιας νέας εταιρίας είναι μόλις 1 € και η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και εύκολη.

Η Βουλγαρία έχει υπογράψει, επίσης, συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης με άλλες χώρες. Η φιλελεύθερη εμπορική και φορολογική νομοθεσία και η φθηνή αγορά εργασίας καθιστούν τη χώρα μια από τις πλέον προτιμώμενες για πολλούς ξένους επενδυτές για τη δημιουργία των επιχειρήσεών τους εδώ.

Ενδιαφέρεστε για συνεργασία?


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree