Ψηφιακό γραφείο

Ένα ψηφιακό γραφείο παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας και διευθύνσεων, χωρίς στην πραγματικότητα να παρέχει εξειδικευμένο γραφείο.

Το ψηφιακό γραφείο περιλαμβάνει επικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες εκπροσώπησης. Ανάμεσα στα κύρια πλεονεκτήματα του ψηφιακού γραφείου είναι η αποτελεσματικότητα, η ευελιξία και η εξοικονόμηση πόρων - τα έξοδα γραφείου ελαχιστοποιούνται.

Το ψηφιακό γραφείο επιτρέπει στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και στους υπαλλήλους να εργάζονται από οπουδήποτε στον κόσμο – μόνο χρησιμοποιώντας έναν φορητό υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο, για παράδειγμα. Το ψηφιακό γραφείο διευρύνει τις ευκαιρίες απασχόλησης - τόσο για τους εργοδότες, όσο και για τους εργαζόμενους.

Ενδιαφέρεστε για συνεργασία?


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree