Ονομαστικές υπηρεσίες

Οι ονομαστικές υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την προστασία της ταυτότητας του πελάτη, με εγγύηση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου. Για παράδειγμα - ένας άνθρωπος προσλαμβάνει ένα άλλο πρόσωπο ή επιχειρηματική οντότητα για να τον εκπροσωπούν.

Οι οικονομικές επενδύσεις και οι πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία φυλάσσονται με ασφάλεια.

Η χρήση των ονομαστικών υπηρεσιών είναι χρήσιμη τακτική για την εξασφάλιση ασφάλειας και για την διαχείριση των επιχειρηματικών σας σχεδίων, χωρίς να δημοσιοποιούνται. Οι υποψήφιοι εμφανίζονται στα έγγραφα της εταιρείας, αλλά δεν έχουν έλεγχό πάνω της και δεν έχουν κανένα δικαίωμα διαχείρισης. Εμείς προσφέρουμε τις υπηρεσίες ονομαστικού διευθυντή και ονομαστικού ιδιοκτήτη.

Ο ονομαστικός διευθυντής χρησιμοποιείται όχι για να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα (όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό διαβατηρίου, τηλέφωνο, κ.λπ.), αλλά για να διατηρήσει την ταυτότητα του πραγματικού ιδιοκτήτη απολύτως εμπιστευτική. Ο ονομαστικός ιδιοκτήτης είναι ο αληθινός ιδιοκτήτης της εταιρείας και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, προστατεύοντας τις προσωπικές πληροφορίες του πραγματικού ιδιοκτήτη της εταιρείας. Το κύριο πλεονέκτημα των ονομαστικών υπηρεσιών είναι, ότι η ταυτότητα του ιδιοκτήτη είναι εμπιστευτική, αλλά εκείνος είναι πλήρως υπεύθυνος για την διαχείριση της εταιρείας του και για τη λήψη αποφάσεων.

Οι ονομαστικοί διευθυντές και οι ονομαστικοί μέτοχοι πάντα τηρούν τις οδηγίες του πραγματικού ιδιοκτήτη. Οι ονομαστικές υπηρεσίες που προσφέρουμε εγγυώνται υψηλού επιπέδου προστασία των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, ενώ η διαχείριση γίνεται εύκολα ακόμα και από απομακρυσμένες περιοχές.

Ενδιαφέρεστε για συνεργασία?


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree