Η αποστολή μας

Η ποιοτική και έγκαιρη λύση των καθημερινών προκλήσεων, που σχετίζονται με τη δυναμική ανάπτυξη του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος, είναι μεταξύ των κύριων στόχων μας. Ο στόχος μας είναι να δώσουμε προσοχή σε κάθε πελάτη, ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε στον κόσμο, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με το εταιρικό, εμπορικό και λογιστικό δίκαιο, και αυτό σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Έχουμε δεχθεί την αρχή, ότι εσείς είσαστε οι εργοδότες μας, για τον οποίο εργαζόμαστε και στον οποίο είμαστε υπόλογοι! Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις με πολλούς από τους πελάτες μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη συνδρομητική υπηρεσία μας, γιατί αυτή είναι ο τέλειος συνδυασμός τιμής και ποιότητας και διασφάλισης της ηρεμίας, από την οποία έχετε ανάγκη για να αναπτύσσετε αποτελεσματικά την επιχείρηση σας.

Οι βασικές αρχές στην εργασία μας με τους πελάτες είναι οι ακόλουθες:

Πρώτον, ακούμε προσεκτικά τους πελάτες μας. Δεν προσφέρουμε βιαστικά προετοιμασμένες λύσεις, αλλά εισχωρούμε στα προβλήματά τους και προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο απώτερος σκοπός, η ικανοποιητική λύση σε αυτά τα προβλήματα. Εμπιστευτικότητα είναι η βασική αξία μας.

Δεύτερον, συνδυάζουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητές μας για να βρούμε λύση, η οποία θα ικανοποιήσει τον πελάτη πλήρως ή τουλάχιστον όσο είναι δυνατό στη δεδομένη κατάσταση. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος έξω από την εταιρεία μας.

Τρίτον, όταν δεσμευόμαστε αυτό σημαίνει ότι το τηρούμε με κάθε κόστος. Οργανώνουμε τον εαυτό μας, την εργασία και το χρόνο μας, προκειμένου να τηρήσουμε τις συμφωνηθείσες με τον πελάτη εργασίες και προθεσμίες.

Τέταρτον, προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μακροπρόθεσμες, αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους πελάτες μας, βασιζόμενες σε μια «win/ win or No Deal» αρχή και σε αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και επειδή η εμπιστοσύνη δεν είναι δεδομένη, αλλά την κερδίζει κανείς, είμαστε πάντα ειλικρινείς με τους πελάτες μας και έχουμε υπομονή όσον αφορά τις προσδοκίες μας.

Ενδιαφέρεστε για συνεργασία?


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree