1. Κρατικός τέλος Εμπορικού Μητρώου
 2. Συμβολαιογραφικά έξοδα
 3. Αμοιβή για την υπηρεσία
 4. Λογιστικές - νομικές συμβουλές πριν από την εγγραφή της εταιρείας
 5. Προετοιμασία του πλήρες πακέτου εγγράφων για την εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο,
 6. Υποβολή του πακέτου με τα έγγραφα στο Εμπορικό μητρώο
 7. Κατασκευή εταιρικής σφραγίδας.
Online Request
 1. προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για την εγγραφή κατά το Νόμο για ΦΠΑ
 2. Υποβολή των εγγράφων στην Εθνική Υπηρεσία Εσόδων,
 3. λήψη Πιστοποιητικού για εγγραφή κατά το Νόμο για ΦΠΑ.
 1. Προετοιμασία της αίτησης,
 2. Περιλαμβάνεται και η χρέωση.
 1. διεύθυνση αλληλογραφίας,
 2. φορολογική διεύθυνση,
 3. διεύθυνση εγγραφής.
 1. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με ουσιαστικά για σας θέματα
 2. επιχειρηματικές συμβουλές,
 3. παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την φορολόγηση,
 4. στρατηγικές, σχεδιασμός και συζήτηση ιδεών.
 1. μετάφραση ενώπιον συμβολαιογράφου,
 2. μετάφραση σε κρατικά ιδρύματα,
 3. μετάφραση σε υπουργεία,
 4. μετάφραση στις τράπεζες.

Προσφέρουμε επίσης και γραπτή μετάφραση των εταιρικών και προσωπικών εγγράφων σας. Τα κρατικά τέλη για την επικύρωση των επίσημων εγγράφων σας καθορίζεται από τον κρατικό φορέα, που επικυρώνει το έγγραφο.

 1. Προετοιμασία εγγράφων για Α1 και γα την Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας
 1. τρέχουσα λογιστική,
 2. κατάρτιση μισθοδοτικών καταστάσεων και εγγράφων πληρωμής για ασφάλιση και φόρους,
 3. κατάρτιση δηλώσεων ΦΠΑ,
 4. κατάρτιση στατιστικών εντύπων κατόπιν αιτήματος του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου.
 1. Κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,
 2. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στην Υπηρεσία Καταχωρήσεων,
 3. Κατάρτιση ετήσιας φορολογικής δήλωσης στην Εθνική Υπηρεσία Εσόδων.
 1. προετοιμασία του πλήρες πακέτου εγγράφων που απαιτούνται για την καταχώριση μεταβολής στο εμπορικό μητρώο,
 2. υποβολή των πακέτων με έγγραφα στο Εμπορικό Μητρώο.
 1. κατάρτιση σύμβασης για την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και επίσκεψη στο συμβολαιογράφο,
 2. κατάρτιση ολόκληρου του πακέτου εγγράφων που απαιτούνται για την εγγραφή της μεταβολής στο εμπορικό μητρώο,
 3. υποβολή του πακέτου εγγράφων στο Εμπορικό Μητρώο.
 1. Τέλη για: έναρξη της εκκαθάρισης, ανακοίνωση πρόσκλησης προς τους πιστωτές, διαγραφή της εταιρείας,
 2. προετοιμασία του πλήρες πακέτου εγγράφων για την καταχώρηση της εκκαθάρισης και πρόσκληση προς τους πιστωτές της εταιρείας,
 3. προετοιμασία του πλήρες πακέτου εγγράφων για την εγγραφή της διαγραφής,
 4. Πιστοποιητικό από την Εθνική Υπηρεσία Καταχωρήσεων,
 5. Πιστοποιητικό από το Εθνικό Ινστιτούτο Ασφαλίσεων.
 1. Εγγεγραμμένη εταιρεία,
 2. Καταχώρηση για ΦΠΑ,
 3. Σφραγίδα της εταιρείας,
 4. Ηλεκτρονική υπογραφή,
 5. Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.

Ο ονομαστικός διευθυντής χρησιμοποιείται για να μην αποκαλυφθούν προσωπικά δεδομένα, για να προστατευτεί η ταυτότητα του πραγματικού διευθυντή απολύτως μυστική.

Ο ονομαστικός ιδιοκτήτης μεριμνά για την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα για την προστασία της ταυτότητας του πελάτη.

Προσφέρουμε καταχώρηση υπεράκτιων εταιριών σε ορισμένες από τις πιο ελκυστικές δικαιοδοσίες: Σεϋχέλλες, Νήσοι Μάρσαλ, Μπελίζ, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Παναμάς, Χονγκ Κονγκ, Μπαχάμες και πολλά άλλα. Αυτές οι περιοχές προσφέρουν εξαιρετικά ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα ή ακόμη και αποκλείουν τη φορολόγηση.

 

Προσφέρουμε επίσης και πολλές άλλες νομικές υπηρεσίες όπως π.χ. η καταχώρηση ανωνύμων εταιρειών, πώληση των μεριδίων σας στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των μεριδίων σε εταιρεία που έχει υποχρεώσεις κτλ. Επίσης, μπορούμε να σας βοηθήσουμε για την απόκτηση αδειών. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ανακουφίσετε σημαντικά τη φορολογική σας επιβάρυνση, τόσο στη χώρα σας, όσο και στη Βουλγαρία. Μπορούμε επίσης να σας παρέχουμε όλων των ειδών ονομαστικών υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα είναι χαρά μας να οργανώσουμε τα συνέδρια και τις επιχειρηματικές σας συναντήσεις, εξασφαλίζοντας αίθουσες και ηχητικό εξοπλισμό. Μαζί μας είναι εύκολο να εργαστεί κανείς και είμαστε πάντα έτοιμοι να εξετάσουμε νέες ιδέες και ευκαιρίες..

Μπορούμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε, ότι η διαμονή σας στη Σόφια θα είναι περισσότερο από ευχάριστη. Θα είμαστε ευτυχείς να σας δώσουμε συμβουλές για τα καλύτερα μέρη για επίσκεψη, τα καλύτερα ξενοδοχεία για τη διαμονή σας, τα καλύτερα εστιατόρια για να δειπνήσετε και τους καλύτερους τρόπους για να διασκεδάσετε στη Βουλγαρία.

Ενδιαφέρεστε για συνεργασία?


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree