Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Ο πιο σημαντικός παράγοντας στην επιλογή μιας δικαιοδοσίας είναι να βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία σας θα εγκατασταθεί σε χώρα που έχει:

  1. αξιόπιστα μέσο επικοινωνίας;
  2. πολιτική και οικονομική σταθερότητα;
  3. καλή φήμη;
  4. απλή εταιρική νομοθεσία.

Εμείς στην Βουλγαρία διαθέτουμε τα προαναφερόμενα πλεονεκτήματα. Ωστόσο, η σωστή επιλογή της δικαιοδοσίας εξαρτάται επίσης από το μέρος, στο οποίο ζείτε και από την επιχείρηση, με την οποία ασχολείστε. Η ομάδα μας μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις ιδιαιτερότητες της δικαιοδοσίας της Βουλγαρίας, για να μπορέσετε να αποφασίσετε αν αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για την επιχείρησή σας. Συνολικά, η Βουλγαρία είναι γνωστή για την χαμηλή φορολογία της, την ταχεία διαδικασία σύστασης εμπορικών εταιριών και για την εμπιστευτικότητα της.

Οι ειδικοί μας έχουν πάνω από 7 χρόνια εμπειρία στην παροχή συμβουλών σχετικά με την καταχώριση εταιρειών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε ένα δίκτυο παρόχων υπηρεσιών, το οποίο είναι ασύγκριτα καλύτερο από εκείνο των ανταγωνιστών μας. Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες τροποποιήσεις στο νόμο. Είμαστε μία από τις πιο ανταγωνιστικές εταιρείες για την καταχώρηση εταιρειών, την λογιστική εξυπηρέτηση, την πώληση έτοιμων εταιρειών και την παροχή ονομαστικών υπηρεσιών.

Με όποιο τρόπο πληρωμής επιλέξετε. Μπορείτε να το κάνετε με μετρητά στο γραφείο μας ή με τραπεζικό έμβασμα.

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από το τι υπηρεσίες θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η εταιρεία θα καταχωρηθεί σε δύο ημέρες και άλλες δύο εβδομάδες είναι αναγκαίες για την εγγραφή στο σύστημα του ΦΠΑ. Για πιο σύντομες προθεσμίες, μπορείτε να μελετήσετε τις ονομαστικές μας υπηρεσίες και τις έτοιμες εταιρείες, που προσφέρουμε.

Ναι, και είναι σκόπιμο να το πράξετε. Στο έντυπο της αίτησης σας, θα σας ζητηθεί να εισάγετε δύο επωνυμίες για εταιρείες, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Στη συνέχεια, εμείς θα ελέγξουμε στο Εμπορικό Μητρώο, αν αυτές οι επωνυμίες είναι διαθέσιμες προς χρήση. Αν όχι, θα σας στείλουμε μερικές εναλλακτικές. Έχουμε, επίσης, έναν κατάλογο με τις επωνυμίες των έτοιμων εταιριών ή προ-εγκεκριμένων επωνυμιών, που μπορούμε να σας αποστείλουμε κατόπιν αιτήματος.

Ο ιδιοκτήτης είναι το πρόσωπο, στο οποίο ανήκει η εταιρεία μέσω μεριδίων. Μια εταιρεία μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες (εταίρους). Ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ο διαχειριστής είναι το πρόσωπο, το οποίο ευθύνεται για τη διαχείριση της εταιρείας. Εκείνος υπογράφει εμπορικές συμβάσεις, ανοίγει λογαριασμούς, κλπ, ενώ οι διαχειριστές επιλέγονται από τον ιδιοκτήτη. Μια εταιρεία μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους διαχειριστές. Ο διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο.

Ναι, είναι δυνατό και συχνά συμβαίνει το ίδιο πρόσωπο να ενεργεί ως ιδιοκτήτης και ως διαχειριστής της εταιρείας.

Δεν χρειάζεται να έρθετε αυτοπροσώπως για να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό, αν χρησιμοποιείτε τις ονομαστικές υπηρεσίες μας. Ωστόσο, εάν το επιθυμείτε, μπορούμε να κανονίσουμε μια προσωπική συνάντηση με τους διευθυντές των τραπεζών με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Ναι. Μπορούμε επίσης να φροντίσουμε για το άνοιγμα ενός προσωπικού λογαριασμού, εκτός από το λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας σας.

Τα Τραπεζικά έξοδα εξαρτώνται από το ποσό στο λογαριασμό σας. Όσο για εμάς, εμείς δεν χρεώνουμε επιπλέον αμοιβές μετά το άνοιγμα του λογαριασμού.

Ετοιμάζουμε για σας σφραγίδα με το επώνυμο της εταιρείας και το λογότυπο, εάν το επιλέξετε.

Η Συμβολαιογραφική επικύρωση σημαίνει ότι ένας συμβολαιογράφος θα ελέγξει όλα τα έγγραφα, που θα ετοιμάσουμε για την εταιρεία σας και θα επιβεβαιώσει την αυθεντικότητά τους.

Η σφραγίδα Επισημείωσης (Apostille) είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση και επικύρωση εταιρικών εγγράφων εκ μέρος της κυβέρνησης της χώρας στην δικαιοδοσία, στην οποία συστάθηκε η εταιρεία.

Ενδιαφέρεστε για συνεργασία?


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree