Καταχώρηση εταιρείας

Μάθετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε μια βουλγαρική εταιρεία

Βουλγαρική ΕΠΕ (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) είναι η καλύτερη δυνατή νομική μορφή για επιχείρηση, η οποία ξεχωρίζει για την ασφάλεια και την ευκολία της. Αποτελείται από μέλη με ευθύνη, η οποία περιορίζεται έως την εισφορά τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Θεωρείται ότι συμφέρει πολύ να καταχωρίσετε ΕΠΕ, διότι σε αντίθεση με άλλες δικαιοδοσίες, εδώ είναι απαραίτητο να καταβάλλετε ελάχιστο κεφάλαιο κατά την σύσταση, ύψους μόνο 2,00 λέβα. Τα βασικά έγγραφα που απαιτούνται για την σύσταση, είναι εταιρική σύμβαση ή συστατική πράξη (σε περίπτωση που συμμετέχει μόνο ένας ιδιοκτήτης). Μια επιχείρηση αυτού του τύπου διοικείται από έναν διαχειριστή που διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων (θεωρείται ότι είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας). Η επωνυμία της εταιρείας πρέπει να είναι μοναδική, και μετά ακολουθεί το ΕΠΕ. Η Βουλγαρική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να έχει έναν ιδιοκτήτη ο οποίος μπορεί να είναι και ο μοναδικός εκπρόσωπος και διευθυντής.

Η έδρα της εταιρείας μπορεί να είναι οπουδήποτε στη Βουλγαρία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δηλώσετε την εγγραφή της εταιρείας σας το συντομότερο δυνατόν και να επωφεληθείτε από το χαμηλότερο εταιρικό φόρο (10%) στην ΕΕ.

Ενδιαφέρεστε για συνεργασία?


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree