Защо България

Защо да изберем България?

Научете повече за предимствата, които страната ни може да ви предостави

България е член на Европейския съюз (ЕС), НАТО, Съвета на Европа и Световната търговска организация (СТО). Бизнес климатът в страната е добър. Стабилността на българската валута (лев) се подкрепя от валутния борд. България има най-либералния данъчен режим в Европа. Корпоративният данък върху печалбата е само 10% - най-ниският в ЕС, а данъкът върху дивидентите е само 5%. Личният данък общ доход е 10%, фиксирана ставка.

България има едни от най-конкурентните условия на труд в Централна и Източна Европа. Работната ръка е добре образована, високо квалифицирана и владее чужди езици. В страната има много ниска минимална работна заплата (около 230 Евро) и ниски разходи за социални осигуровки. България има стратегическо местоположение - между Европа и Азия, в сърцето на Балканския полуостров. България има обща граница с две други страни в ЕС - Румъния и Гърция. Минималният необходим капитал за регистрация на ново дружество е само 1 Евро и процесът на регистрация е бърз и лесен.

България също е подписала споразумения за избягване на двойното данъчно облагане с други страни. Либералните търговски и данъчни закони и евтиният пазар на труда правят страната една от най-предпочитаните за много чуждестранни инвеститори с цел установяване на бизнеса им тук.

Искате ли да работите с нас?


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree