Виртуален офис

Виртуалният офис осигурява комуникация и адресни услуги, без всъщност да предоставя специализиран офис.

Виртуалният офис включва комуникационни и представителни услуги. Сред основните предимства на виртуалния офис са ефективност, гъвкавост и икономия на ресурси - канцеларските разходи са сведени до минимум.

Виртуалният офис позволява на собствениците на предприятия и на служителите да работят от всяко място по света - само с помощта на преносим компютър и достъп до интернет, например. Виртуалният офис разширява възможностите за работа - както за работодателите, така и за работниците.

Искате ли да работите с нас?


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree