Готови фирми

Готовите компании и това, което можем да Ви предложим

Готова компания е компания, която вече е установена, не е имала дейност и няма активи. Готовата компания е изпълнила всички изисквания за регистрация. Този вид компания може да се продава на лице или група от лица, които желаят да създадат фирма, без да минават през всички процедури за създаването й. Ние Ви гарантираме, че нашите готови компании не се наследяват с история. Те са напълно чисти, без дългове, в действителност съвсем нови и готови да започнат работа. Това спестява време и дава възможност да се сключват договори и бързо да се започне дейност.

Готовите компании обикновено са с регистрирани адрес, гъвкав дружествен договор, регистрация по ДДС и активна банкова сметка. Купуването на такава компания е лесен, прост и бърз начин да се започне бизнес. Всички формалности са завършени, без да губите ценно време. Ние предлагаме широка гама от готови компании за различните видове предприемачество и специфичните нужди на всеки бизнес. Нашите продукти са най-добрите на пазара и покриват широк спектър от дейности.

Искате ли да работите с нас?


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree