Офшорни компании

Офшор обикновено означава юрисдикция, различна от мястото, където се намирате Вие или вашият бизнес. Физическите лица и дружествата обикновено търсят сигурно място, за да защитят своите активи и инвестиции и да се оптимизира тяхното данъчно облагане. Те използват офшорни юрисдикции по различни причини, но следните мотиви са често от най-голямо значение.

Ние можем да предоставим следните Trust & Fiduciary Services:

  • Данъчно минимизиране - повечето офшорни компании не плащат местни данъци върху дохода, получен от офшорни операции.
  • Защита и увеличаване на активите - обикновено се прилагат законите на юрисдикцията, в която е учредено офшорното дружество, а не тези на юрисдикцията, от която друго дружество е предявило иск. Много офшорни юрисдикции са известни с техните благоприятни закони за защита на активите.
  • Разходи - офшорните компании обикновено имат по-ниска поддръжка и такси за поддръжка. Цената на изготвяне на счетоводните отчети и одита в неофшорни зони е често значителна, докато при офшорните компании спестявате тези конкретни разходи.
  • Лесен за отчитане - Повечето офшорни IBC компании не са задължени да подават годишни отчети в юрисдикцията на образуването на компанията.
  • Поверителност - Регистраторите в повечето офшорни юрисдикции не разкриват информация за директори, акционери и представители на офшорни IBC компании. По този начин основното лице може да извършва всички съответни сделки от името на офшорна компания, оставайки анонимно.
  • Разходи за седалище - Те също са значително по-ниски, отколкото купуването или отдаването под наем на помещения в неофшорни юрисдикции. Също така, би могъл да се създаде виртуален офис адрес на управление на дружеството, за да понижи таксите при управлението му.

За информация и такси, свързани с офшорните компании, моля свържете се с нас.

Искате ли да работите с нас?


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree