Номинални услуги

Номиналните услуги се използват, за да защитят самоличността на клиента, като се гарантира дискретност и поверителност. Например - един човек наема друг човек или бизнес единица, за да го представляват. Финансовите инвестиции и информацията за активите се съхраняват сигурно.

Използването на номинални услуги е полезна тактика за осигуряване на сигурност и управляване на вашите бизнес планове, без да става публично достояние. Номинираните лица се появяват в документацията на дружеството, но нямат контрол над него и нямат право да управляват. Ние предлагаме услуги на номинален директор и номинален собственик

Номиналният директор се използва, не за да разкрие лична информация (като име, адрес, номер на паспорт, телефон и т.н.), а за да запази идентичността на реалния директор напълно конфиденциална. Номиналният собственик представлява реалния собственик на компанията и цели да се използва за сигурност и неприкосновеност като предпазва личната информация на действителния собственик на дружеството. Основното предимство на номиналните услуги е, че самоличността на собственика е поверителна, но той е напълно отговорен за управлението на неговата компания и вземането на решения.

Номиналните директори и номиналните акционери винаги спазват указанията на истинския собственик. Нашите номинални услуги гарантират висока степен на поверителност и конфиденциалност, а управлението е лесно дори от отдалечени места.

Искате ли да работите с нас?


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree