Качественото и навременно справяне с всекидневните предизвикателства, свързани с динамичното развитие на съвременната икономическа среда, са сред основните ни цели. Стремежът ни е насочен към предоставяне на индивидуално внимание към всеки клиент, по всяко време и във всяка точка на света, като гарантираме качествено обслужване във всички области, свързани с корпоративното, търговското право и счетоводното обслужване, при това на изключително конкурентни цени.

При нас е възприет принципът, че Вие сте нашият работодател, за когото работим и пред когото се отчитаме! Неслучайно сме създали дългосрочни отношения с много от нашите клиенти, които ползват нашето абонаментно обслужване, тъй като то е перфектната комбинация от цена и качество и гарантира спокойствието, от което се нуждаете, за да развивате ефективно бизнеса си.

Основните принципи в работата ни с клиентите са следните:

Първо, слушаме внимателно клиентите си. Не предлагаме набързо скалъпени решения, а вникваме в проблемите им и се опитваме да разберем каква е крайната цел, задоволителното решение на тези проблеми. Конфиденциалността е наша основна ценност.

Второ, комбинираме знанията и уменията си, за да намерим решение, което ще удовлетвори клиента напълно или поне максимално в дадената ситуация. Не се извиняваме, ако ни се налага да помислим по-дълго или да потърсим помощ за разрешаване на проблема извън нашата компания.

Трето, поемем ли ангажимент, това означава, че го спазваме на всяка цена. Организираме себе си, работата и времето си, за да спазим уговорените с клиента задачи и срокове.

Четвърто, стремим се да изграждаме дългосрочни, взаимно изгодни отношения с клиентите си, базирани на принципа „печеля/печелиш или няма сделка“ и основани на взаимно доверие. И тъй като доверието не се дава, а се заслужава, сме винаги честни с клиентите си и търпеливи в очакванията си.

Искате ли да работите с нас?


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree