1. Държавна такса на Търговски регистър;
 2. Нотариални такси;
 3. Такса за услуга;
 4. Счетоводно – юридическа консултация преди регистрацията на дружеството;
 5. Подготовка на пълния пакет от документи за регистрация в ТР;
 6. Подаване на пакета с документи в ТР;
 7. Изработка на фирмен печат
Онлайн заявка
 1. подготовка на всички необходими документи за регистрация по ДДС;
 2. подаване на документите в НАП;
 3. снабдяване с Удостоверение за регистрация по ДДС.
 1. Подготвяне на заявление;
 2. Включена такса.
 1. адрес за кореспонденция;
 2. данъчен адрес;
 3. адрес за регистрация.
 1. консултация по актуални за Вас въпроси;
 2. бизнес консултации;
 3. консултации във връзка с данъчното облагане;
 4. стратегии, планиране и разискване на идеи.
 1. превод пред нотариус;
 2. превод пред държавни институции;
 3. превод пред министерства;
 4. превод пред банки.

Също така предлагаме и писмен превод на вашите фирмени и лични документи. Държавните такси за легализацията на вашите официални документи, се определя от Държавната институция, която заверява документа.

 1. Подготовка на документи за Удостоверения А1 и СИДДО
 1. текущо счетоводно отчитане;
 2. изготвяне ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки и данъци;
 3. изготвяне ДДС декларации;
 4. изготвяне статистически форми по искане на НСИ.
 1. Изготвяне на годишен финансов отчет;
 2. Подаване на годишен финансов отчет в Агенция по впиванията;
 3. Изготвяне на годишна данъчна декларация;
 4. Подаване на на годишна данъчна декларация в НАП.
 1. подготовка на пълния пакет от документи нужни за вписване на промяна в Търговския регистър;
 2. подаване на пакета с документи в ТР.
 1. подготовка на договор за прехвърляне на дружествени дялове и посещение при нотариус;
 2. подготвяне на целия пакет документи, необходим за вписване на промяната в търговския регистър;
 3. подаване на пакета с документи в ТР;
 1. Такси за: започване на процедурата по ликвидация, обявяване на покана до кредиторите, заличаване на дружеството;
 2. подготовка на пълния пакет от документи за вписване ликвидацията и поканата до кредиторите на дружеството;
 3. подготовка на пълния пакет от документи за вписване на заличаването;
 4. Удостоверение от НАП (Национална агенция по вписванията);
 5. Удостоверение от НОИ (Национален осигурителен институт).
 1. Регистрирана компания;
 2. Регистрация по ДДС;
 3. Фирмен печат;
 4. Електронен подпис;
 5. Банкова сметка и онлайн банкиране;
 6. Удостоверение за актуално състояние.

Номиналният директор се използва, не за да разкрие лична информация, а за да запази идентичността на реалния директор напълно конфиденциална.

Номиналният собственик осигурява дискретност и поверителност, за да защити самоличността на клиента.

Предлагаме регистрация на офщорни компании в едни от най-атрактивните юрисдикции: Сейшелските острови (Република Сейшели), Маршаловите острови, Белийз, Британски Вирджински острови, Панама, Хонг Конг, Бахамите и др. Тези зони предлагат изключително облекчени данъчни режими или въобще са изключени от данъчното облагане.

Не се включват минималните салда.

 1. Регистрация на дружество в Естония;
 2. Лиценз за обмен на крипто валути и електронен портфейл в Естония;
 3. Номинални услуги (собственик и управител);
 4. Банкова сметка

 

Ние предлагаме и много други юридически услуги като регистрация на акционерни дружества, продажба на дяловете Ви в компанията, включително дялове в компания, която има задължения и др. Също така, можем да Ви съдействаме за издаването на лицензи и разрешителни. Можем да Ви помогнем за значително облекчаване на данъчната тежест, както в собствената Ви страна, така и в България. Можем също да предоставим всички видове номинални услуги по целия свят. За нас ще бъде удоволствие да организираме вашите конференции и бизнес срещи, като осигурим зала и озвучителна техника. С нас е лесно да се работи и винаги сме готови да обмислим нови идеи и възможности.

*В Цената на Готова фирма не се включва минималното салдо по сметка, такси за издаване на банкови карти и такси за устройства, необходими за използването на онлайн банкиране."

Също така можем да Ви уверим, че престоят Ви в София ще бъде повече от приятен. С удоволствие ще Ви дадем съвети за най-добрите места за посещение, най-добрите хотели за настаняване, най-добрите ресторанти за вечеря и най-добрите начини да се забавлявате в България.

Искате ли да работите с нас?


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree