ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Най-важният фактор при избора на юрисдикция е да се уверите, че Вашата компания ще се установи в една страна, която разполага с:

  1. надеждни средства за комуникация;
  2. политическа и икономическа стабилност;
  3. добра репутация;
  4. прости корпоративни закони.

В България ние разполагаме с гореспоменатите предимства. Въпреки това, правилният избор на юрисдикция също зависи от това, къде живеете и бизнеса, с който се занимавате. Нашият екип може да Ви помогне да разберете спецификата на българската юрисдикция, за да може да прецените дали това е най-добрият вариант за Вашия бизнес. Като цяло, България е добре известна с ниски данъци, бърз процес на учредяване на търговски дружества и конфиденциалност.

Нашите специалисти имат повече от 7 години опит в консултирането при регистрация на фирми. През това време ние сме успели да развием мрежа от доставчици на услуги, която е несравнимо по-добра от тази на нашите конкуренти. Ние съветваме нашите клиенти според конкретните нужди, съобразявайки се с най-новите промени в законите. Ние сме една от най-конкурентните компании при регистрацията на фирми, счетоводното обслужване, продажбата на готови фирми и предоставянето на номинални услуги.

Каква форма на плащане да изберете е Ваш избор. Можете да го направите с пари в брой в нашия офис или по банков път.

Времевата рамка зависи от това какви услуги искате да ползвате. Фирмата ще бъде регистрирана за два дни, а още две седмици ще са необходими за регистрация по ДДС. За по-кратки срокове, можете да се запознаете с нашите номинални услуги и готовите компании, които предлагаме.

Да, дори е препоръчително да го направите. Във формата за заявка от Вас се иска да въведете две имена за фирми, в зависимост от предпочитанията си. След това ние ще проверим в Търговския регистър дали тези имена са на разположение за ползване. Ако не, ние ще Ви изпратим някои алтернативни имена. Ние, също, имаме списък с имената на готовите фирми или предварително одобрени имена, които можем да изпратим до Вас при поискване.

Собственикът е лицето, което притежава компанията чрез дялове. Една компания може да има един или няколко собственици (съдружници). Собственикът може да бъде физическо или юридическо лице.

Управителят е лицето, което отговаря за управлението на компанията. Той подписва бизнес договори, открива сметки и т.н., като управителите се избират от собственика. Една фирма може да има един или няколко управители. Управителят може да бъде само физическо лице.

Да, възможно е и често се случва едно и също лице да действа като собственик и управител на дружеството.

Не сте задължени да дойдете лично, за да откриете банкова сметка, ако използвате нашите номинални услуги. Въпреки това, ако желаете, можем да организираме лична среща с мениджърите на банките, с които работим.

Да. Ние също може да се погрижим за откриването на лична сметка, в допълнение към сметката на името на Вашата фирма.

Банковите такси зависят от сумата по Вашата сметка. Що се отнася до нас, ние не начисляваме допълнителни такси, след като е открита сметката.

Изготвяме за Вас печат с името на фирмата и логото, ако изберете тази опция.

Нотариална заверка означава, че нотариус ще провери всички документи, които ще изготвим за Вашата фирма и че той ще потвърди тяхната автентичност.

Апостил е международно призната заверка и легализация на фирмени документи от страна на правителството на юрисдикцията, където компанията е учредена.

Искате ли да работите с нас?


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree