Регистрация на фирма

Научете колко лесно е да се създаде българска компания

Българското ООД (Дружество с ограничена отговорност) е възможно най-добрата правна форма за бизнес, особено с неговата безопасност и удобство. То се формира от членове с отговорност, ограничена до техния принос към капитала на дружеството. Смята се за много изгодно да се регистрира ООД, защото за разлика от други юрисдикции, тук е необходимо да се представи минимален капитал при учредяване от само 2 лв. Основните документи, необходими за регистрация, са дружествен договор или учредителен акт (в случай, че участва само един собственик). Компания, от този тип, се управлява от управител, назначен от Общото събрание на съдружниците (смятано за най-висока инстанция в предприятието). Името на фирмата трябва да е уникално, след което следва добавката ООД. Българското дружество с ограничена отговорност може да има един собственик, който може да бъде и единствен представител, и ръководител (директор).

Седалището на компанията може да бъде навсякъде из България.

Свържете се с нас, за да заявите своята регистрация на дружество възможно най-скоро и да се възползвате от най-ниския корпоративен данък (10%) в ЕС.

Искате ли да работите с нас?


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree